Издательство Монолит +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;

Чергові зміни у законодавчій базі України

Верховною Радою України 16 січня 2013 року в результаті голосування шляхом підняття рук був прийнятий законопроект №3855 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі». Незважаючи на зауваження Головного науково-експертного управління, яке прийшло до висновку, що даний законопроект суперечить нормам Конституції, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства України, 18 січня президент України В. Ф. Янукович підписав даний закон. Чинності він набуде через місяць (21 лютого 2014 року) з дня опублікування.

Згідно з цим законом на автомобілістів очікують наступні зміни:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнюється статтями 14-2, 279-1, 279-2 наступного змісту:

Стаття 14-2 Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб.
У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за підприємством, установою, організацією, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення. Інформація про таку особу надається керівником підприємства, установи, організації на запит посадової особи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, відповідно до статті 279-2цього Кодексу. За ненадання зазначеної інформації (надання неправдивої інформації) керівник підприємства, установи, організації притягається до адміністративної відповідальності в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України і відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Особи, зазначені у частинах першій - третій цієї статті, не підлягають адміністративній відповідальності, якщо доведуть, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з їх володіння внаслідок протиправних дій інших осіб або що у момент вчинення адміністративного правопорушення таким транспортним засобом керувала інша особа.

Стаття 279-1 Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.
У разі якщо адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано в автоматичному режимі, посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу встановлює особу, за якою зареєстрований відповідний транспортний засіб. Якщо транспортний засіб зареєстрований за фізичною особою, зазначена посадова особа виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Постанова виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо транспортний засіб зареєстрований за підприємством, установою, організацією, зазначена посадова особа складає запит про надання інформації.
Постанова надсилається фізичній особі, а запит - керівнику підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, протягом трьох днів з дня відповідно їх винесення чи складення рекомендованим листом із повідомленням на адресу місця проживання (місцезнаходження) відповідної особи, вказану у реєстраційних документах на транспортний засіб.
Днем отримання постанови та запиту є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення. Якщо фізична особа чи керівник підприємства, установи, організації, за якими зареєстрований транспортний засіб, відмовляються від отримання постанови чи запиту або відсутні за вказаною адресою, днем отримання постанови чи запиту є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову зазначеної особи отримати постанову чи запит або відмітки про відсутність особи за вказаною адресою.
У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України, інформація про вчинене адміністративне правопорушення вноситься до відповідних електронних реєстрів Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби України. Органи Державної прикордонної служби України забезпечують інформування особи, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України, про накладення адміністративного стягнення. Невчинення зазначеною особою дій щодо сплати штрафу або оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення є підставою для внесення відповідних відомостей щодо іноземців та осіб без громадянства до бази даних осіб, яким згідно із законодавством України не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України. Такі відомості зберігаються до моменту сплати штрафу або скасування постанови про накладення штрафу.

Стаття 279-2 Запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі.
Запит про надання інформації у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, повинен містити:

  1. посаду, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала запит;
  2. дату складення запиту;
  3. дані про дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення;
  4. дані про транспортний засіб, зафіксований у момент вчинення правопорушення (марка, модель, номерний знак);
  5. відомості про особу, за якою зареєстрований транспортний засіб;
  6. зазначення статті цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованого в автоматичному режимі;
  7. дані про технічний засіб, яким здійснено фото та/або відеозапис, та дату останньої повірки цього засобу;
  8. адресу веб-сайту, на якому особа може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу у момент вчинення адміністративного правопорушення, та ідентифікатор для доступу до зазначеної інформації;
  9. вимогу щодо надання інформації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, та порядок надання такої інформації;
  10. інформацію про відповідальність за ненадання інформації (надання неправдивої інформації) про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення, із зазначенням статті цього Кодексу, що передбачає таку відповідальність.

До запиту додається фотознімок транспортного засобу із зображенням його номерного знака, зроблений в автоматичному режимі у момент вчинення адміністративного правопорушення.
Запит підписується посадовою особою підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, яка його склала, та надсилається керівнику підприємства, установи, організації у порядку, встановленому цим Кодексом.
Керівник підприємства, установи, організації протягом п’яти днів з дня отримання запиту зобов’язаний надати інформацію про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення адміністративного правопорушення (прізвище, ім’я, по батькові та адресу), а також відповідні документи за їх наявності.

На підставі інформації, наданої керівником підприємства, установи, організації про особу, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення, яка направляється такій особі у порядку, встановленому статтею 279-1 цього Кодексу.

2. Стаття 33 КУпАП доповнюється частиною третьою, наступного змісту:

«За адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено адміністративне стягнення лише у виді штрафу. При цьому застосовується мінімальний розмір штрафу, передбаченого цим Кодексом за вчинення відповідного адміністративного правопорушення.»

3. Закон України «Про дорожній рух» доповнюється статтею 53-1, наступного змісту:

Стаття 53-1 Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку та/або відеозапис без участі оператора), несе особа, за якою зареєстрований транспортний засіб. У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за юридичною особою, до відповідальності притягається особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення. Порядок встановлення такої особи визначаєтьсяКодексом України про адміністративні правопорушення. У разі якщо транспортний засіб зареєстрований за межами території України і відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Інформація про вчинене правопорушення передається з технічного засобу, що зафіксував правопорушення в автоматичному режимі, безпосередньо до центрів обробки інформації, що утворюються у структурі підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України.
Посадова особа підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, встановлює особу, зазначену в частині першій цієї статті, на підставі даних автоматизованої інформаційної системи зазначеного підрозділу. Автоматизована інформаційна система забезпечує також складення процесуальних документів, які підписуються посадовою особою підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, та направляються фізичній особі або керівнику юридичної особи, за якими зареєстрований транспортний засіб, разом із фотознімком цього транспортного засобу у момент вчинення правопорушення.
Зображення та/або відеозапис транспортного засобу у момент вчинення правопорушення також розміщується на веб-сайті, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, із забезпеченням доступу до них особі, яка притягається до відповідальності.
Особі, яка притягається до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, гарантується право на судовий захист у порядку, встановленому процесуальним законом.
Порядок притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Порядок функціонування автоматизованої інформаційної системи підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, визначається наказом Міністерства внутрішніх справ України.

28 січня 2014 року Верховна Рада визнала цей Закон таким, що втратив чинність, оскільки він був прийнятий з порушенням регламенту та обмежував конституційні права та свободи людини. За відповідне рішення проголосував 361 народний депутат за необхідних 226 голосів.


comments powered by Disqus